Related Post

11 Replies to “The Amazing Race Vietnam – Teaser Tap 2 – Kim Lee mếu máo vì trăn”

  1. Kim hỏi chú là con trăn nó đang làm j vậy chú? :)) …sợ đến phát hoảng luôn …thương wá điiiiiiiiiiii

  2. c dth quá :). hồi h đọc tin về c sexy này kia k thấy thiện cảm lắm. xem ch,trình này thấy thích c quá 🙂

  3. I LOVE KIM LEE!
    Tiếng Anh mỗi U and I nhưng nghe chị ấy xưng hô với người lớn là con-chú dễ thương quá đi!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *