Thanh toán bằng tiền mặt sau đó chuyển khoản lại không được khấu trừ thuếTham khảo đầy đủ bài viết tại:

Thuế GTGT là thuế tính trên giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng. Hiện nay ở Việt Nam, thuế GTGT được thu theo phương pháp trực tiếp và phương pháp khấu trừ, trong đó, phần lớn các doanh nghiệp áp dụng phương pháp khấu trừ để tính thuế GTGT.
Một trong những điều kiện để doanh nghiệp được khấu trừ thuế GTGT là có chứng từ thanh toán không bằng tiền mặt đối với hóa đơn có tổng giá trị từ 20 triệu đồng trở lên. Vậy câu hỏi đặt ra, trường hợp doanh nghiệp đã thanh toán cho hóa đơn đó bằng tiền mặt nhưng sau đó nhận lại tiền từ nhà cung cấp và chuyển khoản lại thì có được xem là thanh toán không dùng tiền mặt không?

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

Related Post

One Reply to “Thanh toán bằng tiền mặt sau đó chuyển khoản lại không được khấu trừ thuế”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *