[TẬP 93]: Trong Thế Giới Cực Lạc, Thân Thể Như Thế Nào? || Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn NghĩaDanh Sách Phát:

[Lão Pháp Sư Tịnh Không]: Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa
[TẬP 93]: Trong Thế Giới Cực Lạc, Thân Thể Như Thế Nào?

Thân Kim Cang bất hoại, thật sự là vô lượng thọ, chẳng giả, vĩnh viễn chẳng già yếu. Quý vị có muốn hay không? Hoàn cảnh cư trụ của quý vị là cung điện bảy báu; hiện thời chúng ta dùng những thứ trân châu, mã não làm đồ trang sức, quý báu khôn ngằn. Trong Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, những thứ ấy là vật liệu để xây dựng, chỗ nào cũng có! Hoàng kim quý báu vô cùng, nhưng trong Thế Giới Cực Lạc, hoàng kim để lót đường, giống như nhựa đường trong thế gian này được dùng để lót đường! Từ chỗ này, quý vị nghĩ xem sự phú quý nơi ấy là gì? Chính là những thứ quý vị vốn tự mình sẵn có! Thật sự hiểu rõ, thật sự minh bạch, trong thế gian này chẳng có chút gì hiếm hoi, lạ lùng! Giống như quý vị thuộc gia đình đại phú đại quý, nay đến nơi đây du lịch vãn cảnh, thấy thổ dân ở nơi này đeo những món trang sức bằng đồng hay bằng thiếc. Quý vị thấy họ cảm thấy những thứ đó đẹp đẽ khôn xiết, quý vị cười mà thôi, hiểu rõ rồi! Quả thật người trong Thế Giới Cực Lạc, đừng nói Thế Giới Cực Lạc, chư thiên trong Thế Giới Sa Bà thấy loài người chúng ta đáng thương lắm! Nếu chúng ta nhất niệm hồi quang, tiến lên, đặc biệt là Vãng Sanh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, quý vị thấy hạ hạ phẩm Vãng Sanh trong cõi Phàm Thánh Đồng Cư là cảnh giới gì? Cảnh giới ấy do A Di Đà Phật tự nói, tuyệt đối chẳng phải là lời giả, hạ hạ phẩm Vãng Sanh cũng là A Duy Việt Trí Bồ Tát. Điều này có nghĩa là: Chỉ sợ quý vị không đến được Thế Giới Cực Lạc, chỉ sợ chẳng Vãng Sanh; hễ thật sự đến Thế Giới Cực Lạc, đến nơi ấy với phẩm vị thấp nhất thì trí huệ, thần thông, đạo lực và sự hưởng thụ của quý vị chẳng khác Thất Địa Bồ Tát. Pháp môn này được gọi là pháp khó tin, đúng là khó tin! Nhưng chúng ta tin tưởng Phật chẳng nói dối, chẳng nói lời giả, lời Phật nói chắc chắn chân thật, chẳng giả, chúng ta thật sự làm thì sẽ thật sự đạt được.

Read more:

Nam Mô A Di Đà Phật!
Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa
淨土大經解演義
Chủ giảng: Lão pháp sư Tịnh Không
Thời gian: Ngày 01 tháng 08 năm 2010
Địa điểm: : Giảng đường Hoa Nghiêm – Malaysia
Chuyển ngữ: Bửu Quang Tự Để Tử Như Hòa
Giảo chánh: Huệ Trang Và Đức Phong

Nam Mô A Di Đà Phật!
– Niệm Phật Đường Online:
– Fanpage Facebook:
– Youtube:
– Twitter:
-Instagram:

Nam Mô A Di Đà Phật!
Vạn Pháp Giai Không, Nhân Quả Bất Không. Niệm Phật – Thành Phật”

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/bat-dong-san

Related Post

2 Replies to “[TẬP 93]: Trong Thế Giới Cực Lạc, Thân Thể Như Thế Nào? || Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *