Tạo niềm tin, sự yên tâm cho người dân khi tham gia BHXH, BHYTDo ảnh hưởng của dịch Covid-19, công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) không chỉ riêng Lang Chánh mà trên toàn quốc đã gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, trong những tháng đầu năm, số đối tượng tham gia BHXH tự nguyện của huyện vẫn tăng đều. Kết quả đó là nhờ sự tích cực đổi mới trong công tác tuyên truyền, vận động của cơ quan BHXH lang Chánh trong thời gian qua.

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *