Related Post

32 Replies to “tài công điều khiển vỏ lãi máy xe khủng nhất /Boat motor”

  1. Vỏ này dài bao nhiêu rộng bao nhieu vậy ạ mà đặc mới hết bao nhieu tiền vậy ạ mong tl

  2. Máy này có gì mà khủng. Chẳn qua là do hộp số lớn. Nên chân vịt to. Máy này chỉ dành cho tải nặng. Chứ chạy vỏ nhỏ thì k bằng ai.

  3. Du me dong cho thang map cay thang cho no dung chay / coi quan ra o truong chay luon di thang in bat gioi do day qua

  4. Quặng nước để phía dưới – liệt nước để phía trên (hoạt động như cánh đuôi máy bay). Mấy a Kiên Giang qua Đồng Tháp xem thử mấy giàn sắt xi của tàu vịt là khoái liền. Láp 40-45, dài 6-7.5m k à

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *