Tag 30. Post und Briefumschlag – Bưu điện và phong bì thưHọc tiếng Đức cơ bản.

CHALLENGE 30 TAGE.

30. TAG: POST UND BRIEFUMSCHLAG
Điều mà các bạn học được trong Video này:
– 10 Từ vựng liên quan đến bưu điện và phong bì thư
– Đặt câu với các từ vựng đó

Các bạn hãy tham gia nhóm DEUTSCH RHABABER để thường xuyên cập nhật những thông tin mới.

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/van-tai

Related Post

One Reply to “Tag 30. Post und Briefumschlag – Bưu điện và phong bì thư”

  1. Cô giáo ỏi cô làm một clip thi a1/ được kh nhiều người cần cô làm cho moi người học và để thi a1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *