Related Post

6 Replies to “Sử dụng Google Home Mini như một chiếc loa Bluetooth cho máy tính”

  1. Không hiểu sao cái của mình cứ kết nôi Bluetooth được 2 phút là tự động ngắt, không biết bạn có gặp như mình không ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *