Sở Kế hoạch và Đầu tư Kiên Giang: Hướng dẫn nghiệp vụ ĐKDN qua dịch vụ bưu chính công ích.Sở Kế hoạch và Đầu tư Kiên Giang: Tổ chức tập huấn nghiệp vụ hướng dẫn, tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích cho cán bộ Bưu điện các huyện, thành phố trong tỉnh.

Xem thêm các bài viết Công Nghiệp: https://collectif-du-chambon.org/category/cong-nghiep

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *