Sơ đồ tư duy vật lí 12 – 32 sơ đồ tư duy dành cho học sinh cấp 3 -đầy đủ, trình bày đẹpSơ đồ tư duy vật lí 12
– Mạch R-L-C
-Điện xoay chiều
– Sóng âm
– Sóng dừng
– Giao thoa sáng
– Sóng cơ học
– Dao động tắt dần
– Tổng hợp dao động điều hòa
– Các bài toán
– Con lắc đơn
– Các loại quang phổ
– Giao thoa ánh sáng
– Các loại quang phổ
– Giao thoa ánh sáng
– Tản sắc ánh sáng
– Sóng điện từ
– Mạch dao động
– Máy điện
– Máy biến áp
– Cực trị L-C-f
– Công suất
– Bảo toàn hạt nhân nguyên tử
– HT phóng xạ
– Hạt nhân nguyên tử
– Bảo toàn nguyên tử
– Lượng từ ánh sáng
– Bức xạ không nhìn thấy
– Con lắc lo xo

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/giao-duc

Related Post

2 Replies to “Sơ đồ tư duy vật lí 12 – 32 sơ đồ tư duy dành cho học sinh cấp 3 -đầy đủ, trình bày đẹp”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *