SỐ CỦA CÔNG THỨC CHẠY THEO SỐ THỨ TỰ CHƯƠNG KHI SỬ DỤNG MATHTYPE TRONG MICROSOFT WORDS– Tạo multilevel list trong words:
– Số thứ tự các công thức sẽ chạy tự động và một cách khoa học, dễ kiểm soát văn bản và thuận tiện cho việc insert cross reference.


Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: link danh mục

Related Post

One Reply to “SỐ CỦA CÔNG THỨC CHẠY THEO SỐ THỨ TỰ CHƯƠNG KHI SỬ DỤNG MATHTYPE TRONG MICROSOFT WORDS”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *