Số 01 Câu chuyện của một chuyên gia MarketingXin chào , đây là CÀ PHÊ TÀI CHÍNH
Các bạn sẽ hiếm thấy chương trình nào thực tế & giản dị như chúng tôi, nơi mà chuyên gia trong các kĩnh vực chia sẻ cách họ thành công trong lĩnh vực giúp họ thành công & kiến tạo tài chính như thế nào.
Đây là A Hương anh là một chuyên gia marketing anh chia sẻ về công việc, hãy xem tiếp tập sao nhé.
#caphetaichinh
#cptc

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/thong-tin-va-truyen-thong

Related Post

One Reply to “Số 01 Câu chuyện của một chuyên gia Marketing”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *