Sinh viên Khóa:1 – Đại học edX -Họ và Tên: Đoàn Thùy Dương – Bài tập số: Môn: Kế Toán Doanh NghiệpSinh viên Đại học edX: (Họ và Tên)
MSV: CUV019HP09 Khoá: 1 – Ngành: Kinh Doanh Quốc tế.
Hoàn thành bài tập số: 10 Môn: Kế Toán Doanh Nhiệp
Chủ đề của bài tập: Tài sản cố định
Giảng viên hướng dẫn: Hoàng Xuân Vương
Link bài viết luận:
Thông tin người hoàn thành:
+ Link Facebook cá nhân:
——————————————-
Đại học edX – Làm trước học sau
70% Thực hành – 30% Lý thuyết
Website:
Điện thoại: 024 224 11911

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/hanh-chinh-va-dich-vu

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *