Sinh viên Khóa: 2 – Đại học edX – Họ và Tên: Nguyễn Xuân Bách – Bài tập số:5 Môn: Learning MethodsSinh viên Đại học edX: Nguyễn Xuân Bách
MSV: CUV020HP03 Khoá: 2 – Ngành: Quản lý Marketing
Hoàn thành bài tập số: 5 Môn: Learning Methods
Chủ đề của bài tập:
Giảng viên hướng dẫn:
Link bài viết luận:
Thông tin người hoàn thành:
+ Link Facebook cá nhân:
——————————————-
Đại học edX – Làm trước học sau
70% Thực hành – 30% Lý thuyết
Website:
Điện thoại: 024 224 11911

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/thong-tin-va-truyen-thong

Related Post

One Reply to “Sinh viên Khóa: 2 – Đại học edX – Họ và Tên: Nguyễn Xuân Bách – Bài tập số:5 Môn: Learning Methods”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *