Sinh viên Khóa: 1 – Đại học edX – Nguyễn Thị Mỹ – Bài tập số: 19 Môn: Nghiên cứu về con ngườiSinh viên Đại học edX: Nguyễn Thị Mỹ
MSV: CUV019HP20 Khoá: 1 – Ngành: TMĐT
Hoàn thành bài tập số: 19 Môn: Nghiên cứu về con người
Chủ đề của bài tập: Sách nói – Những quy luật của bản chất con người
Giảng viên hướng dẫn: Nguyễn Đình Hùng
Link bài viết luận:
Thông tin người hoàn thành: facebook.com/thanhmyedx
+ Link Facebook cá nhân: facebook.com/thanhmyedx
——————————————-
Đại học edX – Làm trước học sau
70% Thực hành – 30% Lý thuyết
Website:
Điện thoại: 024 224 11911

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *