Sinh học lớp 6 Bài 38 – tiết 48- Rêu Cây rêuI. Mục tiêu :
1. Kiến thức:
– Mô tả được rêu là thực vật đã có thân, lá nhưng cấu tạo đơn giản.
– Biết được cơ quan sinh sản của rêu là túi bào tử.
– Thấy được vai trò của rêu trong tự nhiên.
2. Kỹ năng:Rèn kĩ năng quan sát, so sánh.
3. Thái độ: Giáo dục hs yêu thích thiên nhiên.
4.Trọng tâm: rêu là thực vật đã có thân, lá nhưng cấu tạo đơn giản

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/khoe-dep

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *