Related Post

18 Replies to “SH.3631.Hương sắc Đỗ Sinh xây dựng tác phẩm Mai chiếu thủy. Nắng Gió Cao Nguyên.”

  1. Ơ! Tác phẩm này giống tác phẩm ở nhà bác ở Hải Tân hay sao ấy mà. Hình như nhà vườn Trà Mi. Là cây đấy phải k ạ chú Đỗ Sinh!

  2. Cảm ơn bác, cháu học hỏi được nhiều ở bác. Cây Sanh Bóng cây Konia của bác đẹp quá, nay lại có Gió và Nắng cao nguyên. Tuyệt vời 👍

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *