Review – đánh giá fullface HJC RPHA 11 | KAY BIKERĐánh giá sơ lược về chất lượng & thiết kế nón bảo hiểm Fullface HJC Rpha 11.
– Filming by: Samsung Galaxy S9+ & Gimbal Osmo Moble 3

#HJC
#Rpha11
#Fullface
#KayBiker

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/o-to-xe-may-xe-khac

Related Post

One Reply to “Review – đánh giá fullface HJC RPHA 11 | KAY BIKER”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *