Related Post

18 Replies to “Ráp dàn áo Honda Winner |Ngố Nguyễn”

  1. Dàn nhựa của Honda nhiều chỗ nó cố tình làm rơ thành ra đi đường xấu một thời gian là kêu rè rè. Con RSX nhà tui kêu ngay chỗ chữ V ở mặt nạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *