quyết toán thuế tncn bài 1Cơ Quan Thuế vào kiểm tra phát hiện doanh nghiệp có người lao động thu nhập 2 nơi, có bảng lương 2 nơi. Tổng lương 4 năm người này là 3.000.000.000 yêu cầu truy thu thuế 10% là 300.000.000 tiền thuế thu nhập cá nhân do người lao động này làm việc 2 nơi.
Bạn sẽ xử lý và giải trình sao với tình huống này?
Thanh Tùng Misa: Cung cấp phần mềm misa, chữ ký số misa, hóa đơn điện tử misa.
Liên hệ: 0972.879.509

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/hanh-chinh-va-dich-vu

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *