QUY TRÌNH XỬ LÝ ĐÁY TRƯỚC VÀ SAU KHI NUÔI LÀM GIẢM HẾT RỦI RO CÁC MẦM BỆNH TRONG AO NUÔI



#nuoitomcongnghecao #thuysanlion #nuoitomtrenaolotbat
Sau một vụ nuôi chúng ta phải xử lý nền đáy ao dơ bẩn . Ao phải được rải vôi nóng rồi phơi trong 5-7 ngày . Sau đó cấp nước từ ngoài sông vào phải xử lý clo ngâm vào ao để diệt sạch vi khuẩn nấm vi bào tử

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/moi-truong

Related Post

2 Replies to “QUY TRÌNH XỬ LÝ ĐÁY TRƯỚC VÀ SAU KHI NUÔI LÀM GIẢM HẾT RỦI RO CÁC MẦM BỆNH TRONG AO NUÔI”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *