QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG DỰ ÁN X-SAMURAIKÊNH BẢO HIỂM CỦA TOÀN:
Chia sẻ những clip 3 phút về:
Khơi gợi nhu cầu
Xử lý từ chối
Bảo hiểm nhân thọ
Kiến thức bảo hiểm
Kỹ năng thực chiến
Link:

Hy vọng kênh này giúp người ít thời gian hiểu bảo hiểm nhân thọ và các bạn trẻ có điều kiện học hỏi thêm.

#baohiemnhantho
#xulytuchoi
#khoigoinhucau
#kynangkienthuc
#vuotquatuchoi
#bhnt
#kynangtuvanbaohiemnhantho
#kienthuckynangbaohiemnhantho
#khoigoinhucaubaohiemnhantho

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/moi-truong

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *