Related Post

20 Replies to “Quê Hương Tươi Đẹp – Âm nhạc lớp 1 – Nhạc dân ca Nùng, lời Hoàng Anh – [Chăm Ngoan]”

  1. bài hát tiểu học mà lẫn cả mầm non và cả trẻ trâu phú lê chạm mặt giang hồ trong ds phát là sao , ko biết thì đừng làm chứ , lừa trẻ con á

  2. Quê hương em bik bao tươi đẹp, đông lúa xanh núi rừng ngàn cây khi mùa xuân thắm tươi đang trở về ngàn lời ca vui mừng chào đón thiết tha tình quê hương~~~

  3. Quê Hương Em biết bao tươi đẹp đồng lúa xanh, núi rừng ngàn cây khi mùa xuân thắm tươi đang trở về ngàn lời ca vui mừng chào đón thiết tha tình quê hương.

  4. quê hương em biết bao tươi đẹp đồng lúa xanh núi rừng ngàn cây khi mùa xuân thắm tươi đang trở về ngàn lời ca vui mừng chào đón thiết tha từng quê hương

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *