Quan Âm Bán Cá 1-7 (Phim truyện Phật Giáo)Xem đầy đủ Click đây :
Quan Âm Bán Cá 1-7 (Phim truyện Phật Giáo)
– Tác giả: Phật Quang Sơn – Đài Loan
– Nhà xuất bản: Diệu Pháp Âm
– Dịch:Tử Hà
– Diễn đọc: Huy Hồ, Nguyễn Sinh, Tuấn Khôi, AnhTuấn , Hoàng Sơn, Ngọc Châu, Thùy Tiên, Thùy Anh, & Thanh Hồng

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/giai-tri

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *