Related Post

19 Replies to “PVP bằng Hồn Samurai”

  1. Nhạc gì thế anh ? Xin tất cả tên nhạc :)) hay qué
    Qua video này chúng ta nên biết rằng dù R hay SSR tụi nó cũng cách nhau vài cm thôi ^^

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *