Related Post

38 Replies to “phương pháp giải nhanh dao động điều hòa”

  1. Cảm ơn bạn đã chia sẻ. Hãy tham khảo thêm nhé khi đăng clip lên
    Nguyen Duc Tien physics teacher

  2. Thầy dạy dễ hiểu và biết cách chú ý cho học sinh quá. thầy biết con người chỉ tập trung tối đa là vài chục phút lên đã ngắt sau những VD để không mất thời gian ghi và ngắt quãng tập chung của học sinh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *