Phước đức – Nền tảng tạo nên giá trị con người || Sư Cô Hương Nhũ giảngPhước đức – Nền tảng tạo nên giá trị con người || Sư Cô Hương Nhũ giảng

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/van-tai

Related Post

2 Replies to “Phước đức – Nền tảng tạo nên giá trị con người || Sư Cô Hương Nhũ giảng”

  1. Con cầu mười phương chư phật gia hộ cho sư có sức khỏe tâm an lạc để giảng những bài pháp hay cho chúng sanh nghe con cũng cầu cho mọi người nghe pháp được bình an hạnh phúc nam mo a di da phat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *