Phú Quốc năm 2030 – Quy hoạch tổng thể về đảo Thiên đường Phú QuốcQuy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc đến năm 2030

★☆★ XEM CÁC DỰ ÁN PHÚ QUỐC NĂM 2030 ★☆★

Tầm nhìn sau năm 2030 sẽ được trình Thủ tướng chính phủ và Bộ Xây dựng phê duyệt trong năm 2009. Theo đó, quy mô dân số của đảo là 530.000 người. Các khu chức năng gồm bảy khu đô thị, 13 khu du lịch, hai khu phi thuế quan, bốn trung tâm xã và bảy điểm dân cư nông thôn…

Quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc đến năm 2030, tầm nhìn sau năm 2030 sẽ được trình Thủ tướng chính phủ và Bộ Xây dựng phê duyệt trong năm 2009. Theo đó, quy mô dân số của đảo là 530.000 người. Các khu chức năng gồm bảy khu đô thị, 13 khu du lịch, hai khu phi thuế quan, bốn trung tâm xã và bảy điểm dân cư nông thôn…

★☆★ NHẬN VOUCHER MIỄN PHÍ TẠI PHÚ QUỐC ★☆★

★☆★ THÔNG TIN VỀ PHÚ QUỐC ★☆★

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/hanh-chinh-va-dich-vu

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *