Related Post

11 Replies to “PHÓNG SỰ ĐẶC BIỆT: Nhạc sĩ Trúc Hồ đang thực hiện ca khúc "Đã Đến Lúc"”

  1. Chúng tôi rất biết ơn các ca nhạc sĩ đã có nhiều tác phẩm khóc với quê hương dân tộc, vui buồn đau khổ với vận nước tang thương từng ngày, dưới chế độ Cộng-sản đánh giết người biểu tình quá dã man, độc ác với môi trường và sử dụng bạo lực, hành hung, đàn áp, chà đạp mọi quyền căn bản của con người bảo vệ môi trường để sống khỏe.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *