Related Post

6 Replies to “PHÓNG SỰ CỘNG ĐỒNG: Trao thỉnh nguyện thư về thảm hoạ Formosa đến Liên Hiệp Âu Châu”

  1. Đây không phải là nhiệm vụ của mấy thằng linh cẩu, nhiệm vụ của chúng mày là giảng đạo-cho tốt đời đẹp đạo -chúng mày là đạo tặc, đội lốt công giáo hoạt động chính trị-là thành phần của tổ chức khủng bố Việt tân,phá hoại sự bình yên của đất nước, chúng mày sẽ bị pháp luật Việt Nam trừng trị-lũ phản dân,hại nước-tội đồ của dân tộc.

  2. Ông hồ chí minh ơi tỉnh lại đi mà xem con cái cộng sản việt nam của ông đang tàn phá đất nước của dân tộc việt nam này bọnchúng bán nước hại dân hút máu của dân vừa ăn cướp vừa la làng bọn con cháu cộng sản khốn nạn của ông có phải là người nữa không

  3. 90 triệu dân ta ơi, mỗi người hãy bấm 1 Like để tiễn đưa Cộng sản về nơi an nghỉ cuối cùng. Nhé !,,,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *