PHÁT HUY HIỆU QUẢ PHONG TRÀO THANH NIÊN TRONG NHIỆM VỤ VẬN TẢI QUÂN SỰ



trong nhiệm vụ vận chuyển, vận tải quân sự, vai trò xung kích, sáng tạo của đoàn viên,   thanh niên đã được các đơn vị phát huy  toàn diện, sâu rộng với nhiều mô hình cụ thể, hiệu quả thiết thực như “Chuyến xe, chuyến hàng, toa hàng thanh niên”, “con tàu thanh niên tự quản”. Các nhiệm vụ luôn có đoàn viên thanh niên tham gia tích cực, đảm bảo đúng kế hoạch an toàn mọi mặt. Nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, mô hình học cụ mới do đoàn viên thanh niên nghiên cứu được triển khai áp dụng hiệu quả trong vận chuyển, góp phần nâng cao hiệu quả công tác vận tải. Ghi nhận tại lữ đoàn 971, Cục Vận tải, Tổng cục Hậu Cần

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/van-tai

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *