Pháp Phật tu không phải khó – Trưởng Lão Thích Thông LạcTu Viện Chơn Như 2011 – Trưởng lão Thích Thông Lạc
Chia sẻ Chánh Pháp Nguyên Thủy đến với mọi người – Tổ chức phi lợi nhuận
*************************************************************************
Tổng hợp các bài giảng của Trưởng Lão:
**************************************************************************
Danh sách các bài Pháp quan trọng:
1. Giới Hành 01:
2a. Giáo án tu tập (61 băng) Google Drive:
2b. Youtube:
3. Đường Về Xứ Phật:
4. Sách Nói của Tu Viện Chơn Như:
5. Các bậc Thánh Tăng trong thời đức Phật:
6. Phương pháp đuổi bệnh:
7. Như Lý Tác Ý:
************************************************************************
Các kênh tham khảo:
– @Tu viện Chơn Như:
– @Thư viện Thầy Thông Lạc:
– @Sách nói của Trưởng Lão:
– @Phật tử Chơn Như:
– @Giáo Gháp Nguyên Thủy:
#phaphanh, #thaythonglac, #phatgiaonguyenthuy, #loiphatday, #nhulytacy, #lamchusongchet, #tambatdong, #truonglaothichthonglac, #duongvexuphat, #kinhsachtruonglao,

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/bat-dong-san

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *