Phân tích dữ liệu COVIDPhân tích dữ liệu COVID là nội dung trình bày của nhóm sinh viên khóa 2020-2021.
Nhóm trình bày về:
Khảo sát
– Quy trình nghiệp vụ
– Yêu cầu phân tích
– Tập dữ liệu
Phân tích & thiết kế
– Kiến trúc hệ thống (Architechture Datawarehouse)
– Các chiều dữ liệu (Dimension)
– Các bước tiền xử lý dữ liệu (ETL)
– Mô hình dữ liệu trước và sau (Data Model OLTP and OLAP)
Xây dựng dashboard và phân tích dữ liệu
link dữ liệu thực hành:

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/hanh-chinh-va-dich-vu

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *