Phân tích cấu trúc đề và chữa chi tiết câu hỏi Vật Lí trong đề ĐGNL ĐHQG TP.HCM– Phân Tích Cấu Trúc Đề Thi Đánh Giá Năng Lực – ĐHQG TP.HCM
– Chữa Chi Tiết Câu Hỏi Vật Lí Trong Đề Thi Đánh Giá Năng Lực – ĐHQG TP.HCM
– Giáo Viên: Phạm Quốc Toản

Xem ngay Khoá Đề Luyện Thi Đánh Giá Năng Lực ĐHQG TP.HCM:

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/van-tai

Related Post

3 Replies to “Phân tích cấu trúc đề và chữa chi tiết câu hỏi Vật Lí trong đề ĐGNL ĐHQG TP.HCM”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *