Phần mềm quản trị vận tải 4.0 ( CETA ) – Tổng quan về CETAGIẢI PHÁP CETA HOÀN HẢO CHO MỌI DOANH NGHIỆP LOGISTICS – PHẦN MỀM QUẢN TRỊ VẬN TẢI 100% MADE IN VIETNAM.
1. Ứng dụng CETA DRIVER PLUS sẵn sàng trên mọi hệ điều hành với mọi dòng máy smartphone -APPS STORE:
GOOGLE PLAY:
2. Website:
3. Facebook:
Hotline tư vấn Mr. Lợi: 0912 456 159 | Mr. Dung: 0349 119 595
Email: onelog-sales@onelog.com.vn;
loi.le@onelog.com.vn;
dung.vu@onelog.com.vn;
================================
CETA by Onelog JSC., No 96
Hoang Ngan Str., Cau Giay Dist., Hanoi., VietNam
================================

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/van-tai

Related Post

One Reply to “Phần mềm quản trị vận tải 4.0 ( CETA ) – Tổng quan về CETA”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *