PEx – Chuyển tiền qua số điện thoại – Hong Leong ConnectMột cuộc cách mạng mới với việc chuyển tiền từ điện thoại di động đến điện thoại di động đang chờ Quý khách.

Dịch vụ thanh toán từ di động đến di động đơn giản nhất và nhanh nhất! PEx cho phép Quý khách trả tiền từ tài khoản Vãng lai hoặc tài khoản Tiết kiệm tại HLBVN cho bất kỳ số điện thoại di động trong nước đã được lưu trên danh bạ điện thoại của Quý khách hoặc các số điện thoại trong nước khác. Người thụ hưởng được yêu cầu thực hiện nhận chuyển khoản PEx qua Internet vào một tài khoản của họ tại HLBVN.

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *