Ông đồ – Vũ Đình Liên [Ngữ văn 8][Học trực tuyến cùng OLM]1. Những nét khái quát về tác giả Vũ Đình Liên và bài thơ Ông đồ.
2. Cảm nhận về bài thơ Ông đồ theo các chặng:
– Hình ảnh ông đồ thời kì hoàng kim. (khổ 1, 2)
– Hình ảnh ông đồ khi thời kì Nho học đã suy tàn. (khổ 3, 4)
– Nỗi hoài niệm, hoài vọng của những người muôn năm cũ. (khổ 5)

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/giao-duc

Related Post

One Reply to “Ông đồ – Vũ Đình Liên [Ngữ văn 8][Học trực tuyến cùng OLM]”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *