Nuôi cá trong hồ thủy sinh #rô phi mùa dịch covid!Trong mùa dịch covid diễn ra phức tạp và chưa có dấu hiệu dừng lại như thế này.. Việc các bạn có thể làm là trồng rau .nuôi cá nuôi gà vịt..vv.. để lỡ mai mốt có bị cách ly xã hội thêm lần nào nữa thì cũng có cái mà ăn …chỉ là biện pháp tạm thời thôi…. !!

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/nong-nghiep

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *