NỖI LO DỊCH BỆNH BÙNG PHÁT TRÊN TÔM HÙMNỖI LO DỊCH BỆNH BÙNG PHÁT TRÊN TÔM HÙM
Cùng với nỗi lo thiên tai bão lũ đe doạ chuẩn bị vào cao điểm, hiện nay người nuôi tôm hùm Phú Yên đang đối mặt với tình trạng dịch bệnh xảy ra trên tôm hùm gây thiệt hại cho người nuôi. Ghi nhận của phóng viên tại vùng tôm hùm Xuân Thịnh, thị xã Sông Cầu, nơi mà ngành chức năng vừa phát hiện bệnh trên tôm hùm do một loại vi khuẩn lạ gây nên.

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/nong-nghiep

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *