Related Post

9 Replies to “Nơi Cư Ngụ Của Quỷ || Truyện Ma 2018”

  1. Này anh! Viết cho bản ta cái chuyện ma về tai nạn giao thông đi.
    Tỉ dụ: chết vì tai nạn giao thông xong dồi ko biết mình chết cưa đi đi về về với bố mẹ.
    Rồi đến lúc nhận ra mình chết rồi ấy hóa quỷ luôn.😎

  2. Câu Chú trong truyen này <Án ða ri ðot ða ri ðôt ðôt ða ri Ta Bà Ha> là câu Tâm Chú trong Phâm Pho Môn trong Kinh Pháp Hoa! Là câu Chú cau Bình an tai qua nan khoi cua Ngài Quán Thê Âm Bô Tát

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *