Những rủi ro khi đầu tư trái phiếu doanh nghiệp BĐS? | Ý kiến chuyên giaTheo số liệu từ Bộ Tài chính, trong 7 tháng đầu năm 2019, các công ty đại chúng đã phát hành tổng cộng 31.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp, tương…

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

Related Post

One Reply to “Những rủi ro khi đầu tư trái phiếu doanh nghiệp BĐS? | Ý kiến chuyên gia”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *