Related Post

8 Replies to “Những Câu chuyện Giáo Dục Về Đức Hạnh Nguyên Chấn Giữ Đạo Thầy Trò”

 1. NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
  💖💖💖🙏🏻🙏🏻🙏🏻🌺🌺🌺📿📿📿🤗🤗🤗
  Tokyo, ngày 30-10-1964( 25-9-Giáp Thìn )
  Tình đời không ngớt đổi thay ,
  Hôm nay là bạn ngày mai là thù ,
  Lòng người tráo chác lu bù.
  Tình hình thế giới gật gù như say .
  Không ai thật bụng tinh ai ,
  Mà người nào cũng muốn gài bẫy nhau.
  Đã sanh lắm cuộc máu đào
  Vẫn còn tiếp diễn chớ nào có thôi ,
  Cá nhân tham vọng nhiều người,
  Đại đồng ý chí thì đời ít ai .
  Hiếp người cho đó là oai .
  Hại nhau mà tưởng rằng tài thông minh .
  Mưu toan lắm việc bất bình,
  Làm cho nghiêm trọng tình hình năm châu.
  Hố thù cứ mãi đào sâu,
  Còn dây thân thiện chẳng câu buộc vào,
  Lạnh lùng nhân loại đồng bào,
  Từ nơi ngờ vực dẫn vào chia ly .
  Xét coi tại lý do gì
  Tại tranh quyền lợi tại nghì nghĩa riêng,
  Nhơn dân đời sống không yên,
  Quốc gia trong cảnh ngửa nghiêng hằng ngày,
  Có lòng ái quốc hỡi ai !
  Mạng dân vận nước ngày mai thế nào?
  Cứu dân khỏi đổ máu đào,
  Cứu non nước khỏi lâm vào nguy vong
  Bắc Nam cùng giống Lạc Hồng,
  Hoàn cầu thế giới cũng đồng nhơn sinh ,
  Không nên gay cuộc đao binh ,
  Nên mưu hạnh phúc Hòa Bình cho nhau
  Chồn nhìn thỏ chết còn đau ,
  Người xem người khổ nỡ nào không thương,
  Mình không muốn cảnh thê lương
  Thì người cũng chẳng muốn đường nguy nan .
  Mình cùng người rất liên quan,
  Hại người tức thị là toan hại mình,
  Cần nên mở rộng tánh tình
  Chớ nên chỉ biết cho mình mà thôi.
  ( Lời Ngài Thanh Sĩ )
  🙏🏻🙏🏻🙏🏻💖💖💖🙇🏼‍♀️🙇🏼‍♀️🙇🏼‍♀️

 2. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
  NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
  💖💖💖🙏🏻🙏🏻🙏🏻🌺🌺🌺👍🏻👍🏻👍🏻😍😍😍🤗🤗🤗
  Hay ý nghĩa Thanks Ngài 🙇🏼‍♀️🙇🏼‍♀️🙇🏼‍♀️

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *