Related Post

5 Replies to “Như thế nào là sa thải người lao động trái pháp luật?”

  1. Cho e hoi luat su la e dang ngj sinh chua toi ngay di lam lai ma 6/4 /2018 nay e ky hop dong lai ma ct k co ky lai cho e la sao zay

  2. cho em xin sdt duoc kg da chi .nho chi giup em em buc xuc lam .em dang lam ct nhung em kg co vi pham gi het dung mot cai ct duoi viec em kg biet ly do .hien tai bay gio em chua co viet lam xin chi gup em lay lay quyen loi cua minh .em xin thanh that biet on

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *