NHIỀU DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ VẪN NẰM TRÊN QUY HOẠCH TẠI CAM RANHNHIỀU DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ VẪN NẰM TRÊN QUY HOẠCH TẠI CAM RANH
Thống kê sơ bộ, hiện trên địa bàn thành phố quy hoạch, đề xuất và kêu gọi đầu tư khoảng 15 dự án khu đô thị mới. Tuy nhiên, chỉ mới có 4 dự án được phê duyệt, và 2 trong số này đang được thi công dù chủ trương quy hoạch đã có từ nhiều năm trước.

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/hanh-chinh-va-dich-vu

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *