Nguyễn Thị Hà – Làm giàu từ chăn nuôi lợnwww.nguoichannuoi.vn – Mô hình nuôi lợn hiện đại, hiệu quả cao của chị Nguyễn Thị Hà (xã Cảnh Hưng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh).

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/nong-nghiep

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *