Related Post

22 Replies to “Người Dân xô đẩy, Chen lẫn khi thấy Hoài Linh đến Tang Lễ Nghệ sĩ Chí Tài”

  1. Chán vs con người vn
    Tang thương vậy mag vẫn chen lấn nhau để chụp hình đùa giởn nữa😏😏

  2. Rất nhiều ng đến xem nhưng t thử có bao nhiu ng vì thương chú Chí Tài thật sự mà đến, hay chỉ vì lòng hiếu kỳ

  3. Ở Mỹ ra đường gặp ca nghệ sỹ nổi danh chỉ thấy thiên hạ nhìn thôi hoặc giơ tay lên chào là xong !! . Thật qúa khác biệt nhỉ !?

  4. Trước kia đâu có vấn đề này từ ngày YouTube cho kiếm tiền thì lại phát sinh vấn đề này
    Nhiều lúc thấy quay video cái gì cũng úp lên cho con bú cũng úp.
    Những chuyện riêng tư của gd ngta cũng quay vô tư up

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *