Related Post

40 Replies to “Người dân Đồng Tâm vẫn còn nhiều khúc mắc | VTC1”

  1. Thực sự nếu đất dùng làm nhửng việc quan trọng của quấc gia. Đền bù cho xả đồng tâm hợp lý có ưu tiên thì xả đồng tâm phải nhường bộ là hợp lý

  2. SÂN BAY ĐÓ CÓ TỪ BAO GIỜ, NGƯỜI DÂN ĐỒNG TÂM ĐÓ CÓ TỪ BAO GIỜ ? KHI NHÀ NƯỚC LẤY ĐẤT LÀM SÂN BAY ĐÓ CÓ BÁO CHO DÂN BIẾT KHÔNG ? HỎI KHÁCH QUAN NHƯ VẬY THÔI !

  3. Cb nói láo, báo nói phét, không thể tin vào những luận điệu này. Chỉ nói một chiều, vì tiếng nói của dân không được 'Ai "nghe.

  4. Nếu đất quốc phòng người dân không có sổ quyền sử dụng đất .Nếu dân có sổ quyền sử dụng đất thì không phải đất quốc phòng

  5. Mục đích thu hồi đất có đúng để sử dụng dùng công việc cho Quốc phòng thật không ? Đúng sai phải thời gian sẽ rõ …

  6. KL Thanh tra của NN là đúng , Đảng NN đã làm hết cỡ về ct dân vận, nhưng một số người đã lợi dụng việc chống tham nhũng để gây rối mất TTCC, tàng trữ VKTP, công khai đe dọa chống người thi hành CV, móc nối với TC phản động, đổ xăng đốt giết người, VPPL , cần phải nghiêm trị để làm gương cho những nơi khác….

  7. HE.HE.KHI XƯA TRONG CHIẾN TRANH ĐẢNG CẦN GÌ THÌ DÂN HY SINH TẤT CẢ KO HỀ SUY TÍNH THIỆT HƠN .NHƯNG NAY MẾU GIAO CHO VIETEL ĐỂ MỤC ĐÍCH KINH DOANH NÊN ĐỀN BÙ CHO BÀ CON THỎA ĐÁNG..

  8. tôi không hiểu nếu đúng theo hiến pháp sao lại tấn công nhân dân xã đồng tâm vào ban đêm ..chuyện này có minh bạch không

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *