Ngữ Văn 6 – Tập II – Bài 19Ngữ Văn 6 – Tập II
Tác giả: Nhiều tác giả
Nhà xuất bản: GIÁO DỤC – 2005
Người đọc: Thuỳ Dương
Xem toàn bộ:
Ebook.chm:
—————————-
Sơ lược sách:
Bài 18: Bài học đường đời đầu tiên
– Đọc — hiểu văn bản
– Phó từ
– Tìm hiểu chung về văn miêu tả
Bài 19: Sông nước Cà Mau
– Đọc — hiểu văn bản
– So sánh
– Quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả
Bài 20: Bức tranh của em gái tôi
– Đọc — hiểu văn bản
– Luyện nói về quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả
Bài 21: Vượt thác
– Đọc — hiểu văn bản
– So sánh (tiếp theo)
– Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt)
Rèn luyện chính tả
– Phương pháp tả cảnh
Viết bài tập làm văn số 5 — Văn tả cảnh (làm ở nhà)
Bài 22: Buổi học cuối cùng
– Đọc — hiểu văn bản
– Nhân hóa
– Phương pháp tả người
Bài 23: Đêm nay Bác không ngủ
– Đọc — hiểu văn bản
– Ẩn dụ
– Luyện nói về văn miêu tả
Bài 24: Lượm
– Đọc — hiểu văn bản
Mưa (Tự học có hướng dẫn)
Đọc — hiểu văn bản
– Hoán dụ
– Tập làm thơ bốn chữ
– Trả bài tập làm văn số 5
Bài 25: Cô Tô
– Đọc — hiểu văn bản
– Các thành phần chính của câu
– Viết bài tập làm văn số 6 — Văn tả người (làm tại lớp)
Bài 26: Cây tre Việt Nam
– Đọc — hiểu văn bản
– Câu trần thuật đơn
– Hoạt động ngữ văn: Thi làm thơ năm chữ
Bài 27: Lòng yêu nước
– Đọc — hiểu văn bản
Lao xao
– Đọc — hiểu văn bản
– Câu trần thuật đơn có từ là
– Trả bài tập làm văn số 6
Bài 28:
– Ôn tập truyện và kí
– Câu trần thuật đơn không có từ là
– Ôn tập văn miêu tả
– Viết bài tập làm văn số 7 — Văn miêu tả sáng tạo (làm tại lớp)
Bài 29: Cầu Long Biên — chứng nhân lịch sử
– Đọc — hiểu văn bản
– Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ
– Viết đơn
Bài 30: Bức thư của thủ lĩnh da đỏ
– Đọc — hiểu văn bản
– Chữa lỗi về chữ ngữ và vị ngữ (tiếp theo)
– Luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi
Bài 31: Động Phong Nha
– Đọc — hiểu văn bản
– Ôn tập về dấu câu (Dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than)
– Kiểm tra Tiếng Việt
– Trả bài tập làm văn số 7
Bài 32: Tổng kết phần Văn và Tập làm văn
Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy)
– Tổng kết phần Văn
– Tổng kết phần Tập làm văn
– Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy)
Bài 33: Chương trình địa phương (phần Văn và Tập làm văn)
– Ôn tập tổng hợp chuẩn bị cho bài kiểm tra tổng hợp cuối năm
Bài 34: Tổng kết phần Tiếng Việt
Viết bài kiểm tra tổng hợp cuối năm
– Tổng kết phần Tiếng Việt
– Viết bài kiểm tra tổng hợp cuối năm
Phụ lục — Bảng tra cứu yếu tố Hán Việt
—————————–
Kho sách nói dành cho người mù

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/giao-duc

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *