Ngữ văn 11 – Hướng dẫn soạn bài ÔN TẬP VĂN HỌC TRUNG ĐẠI VIỆT NAM☆ Chuyên đọc diễn cảm các tác phẩm văn học trường học, hướng dẫn soạn, học các tác phẩm ấy và đăng tải các vấn đề mang tính văn học, nhân văn…
☆ Trên nền tảng youtube, chỉ cần gõ nội dung tác phẩm văn học trường học cần tìm kiếm kèm theo cụm từ “Thanh Tùng diễn đọc”.
☆ Ở video này, Thanh Tùng diễn đọc sẽ hướng dẫn các em học sinh lớp 11 soạn một bài khá khó – ÔN TẬP VĂN HỌC TRUNG ĐẠI VIỆT NAM – theo SGK Ngữ văn 11, Tập 1, NXB Giáo dục, 2020.

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/giao-duc

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *