Ngày 2-7-2020: Lời Chúa – Chuyện Đạo Chuyện Đời – Sống Đúng Sống ĐẹpCha Giuse Trần Đình Long
Lòng Chúa Thương Xót

official Tín Thác

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/giao-duc

Related Post

13 Replies to “Ngày 2-7-2020: Lời Chúa – Chuyện Đạo Chuyện Đời – Sống Đúng Sống Đẹp”

  1. Con xin cha cầu nguyện ltxc cho gia đình con đang trước nguy cơ đổ vỡ biết vượt qua khó khăn thử thách này xin chúa ban bình an cho gia đình con

  2. Con xin cha cầu nguyện lòng thương xót chúa cho gia đình chúng con được bình vượt qua khó khăn thử thách trong thời gian này

  3. Xin cha và cộng đoàn cầu nguyện cho chồng con và các con của con được chúa thánh thần soi sáng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *