Nâng cao kỹ năng truyền thông về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế cho cộng tác viên dân sốBảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là hai trong số những trụ cột quan trọng trong hệ thống chính sách an sinh xã hội, thể hiện tính nhân văn, mục tiêu, lý tưởng và bản chất tốt đẹp của chế độ chính trị của Đảng và Nhà nước ta. Thực hiện chương trình Phối hợp tuyên truyền chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2018-2022 giữa Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Tổng cục DS-KHHGĐ, trong hai ngày 19 và 20/8/2019, Tổng cục DS đã tổ chức Hội nghị phổ biến chế độ chính sách Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và tập huấn các kiến thức, kỹ năng truyền thông, tư vấn, vận động các đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Nguồn: https://collectif-du-chambon.org/

Xem thêm bài viết khác: https://collectif-du-chambon.org/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *